Høstdugnad 2017
All aktivitet i Vingarparken og i skiløypene på Kjølen er basert på frivillighet.
Idrettslaget vil arrangere flere dugnader i høst både på Kjølen og nede i Vingarparken. Så merk av uke 41, mer info kommer nærmere