Prosjekt Vingarparken
Arbeidet med prosjekt Vingarparken har resultert i en ferdig rapport.
Det er levert innspill til ny kommunedelplan og søknadsprosess mot spillemidler i fortsetter i 2015.
Endelig rapport som forklarer litt om planene fra Vingar parken finnes her:
Prosjekt Vingarparken er et prosjekt med fokus på langsiktig utvikling av Vingar Idrettspark området. Området omfatter fotballområdet, treningsfeltet, hoppbakker, slalombakker, lysløype og sletta mellom fotballanlegget og hoppanlegget.