Fotballstyret

Funksjon Navn E-post Telefon
Leder Kine Holmstrøm vingar-fotball@live.no 98765598
Baneansvarlig Niels Madsen nielsam@kandidatforum.net 46869895
Utstyrsansvarlig Beate Baglo b.baglo@online.no 41233952
Kioskansvarlig Siri Eriksen sirieriksen@hotnmail.com 95015580
Dommerveileder