Sportsplan og Fair Play

Fotballgruppa i Vingar Idrettslag har oppdatert sportsplan foran sesongen 2013. Sportsplanen skal være en rettesnor for trenere, lagledere, spillere og foreldre for hvordan vi vil at fotballgruppen skal fungere. Denne kan du lese her:

Vingar fotball er også opptatt av fair play. ALLE som er aktive i fotballgruppa enten som trener, spiller, foreldre osv. skal overholde de sentrale stikkordene i fair play som:

  • Vise respekt og toleranse for hverandre
  • Alle er like verdifulle
  • Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing
  • Respektere dommerens avgjørelser
  • Skape et fellesskap som inkluderer alle
  • Lagspill krever god samarbeidsevne
  • Og foreldre må følge foreldrevettreglene

Målet i Fair Play programmet til NFF er "Det handler om respekt og de gode opplevelsene".

Dette skal vi være med å skape her på Vingar. Foreldre skal også følge foreldrevettreglene.

På hver eneste hjemmekamp skal det være en kampvert. Kampverten skal være med å se til at kampen gjennomføres etter våre og kretsen sine FAIR PLAY regler. Oppgavene til kampverten kan leses mer om i sportsplanen. Det ligger kampvertvester i kiosken, men hvert lag har det også liggende i lagbagen.

Sportsplanen er under bearbeidelse, og ny utgave kommer om ikke lenge.

Kommentarer

Bli den første til å kommentere

Gjestebok

Bli den første til å legge igjen en melding