Vingar Grendeutvalg ble opprinnelig etablert på tidlig nittitall etter initiativ fra kommunen som mente alle bydeler burde ha et grendeutvalg. Grendeutvalget er ment å skulle være en paraplyorganisasjon for all frivillig aktivitet i en bydel/grend for å bedre koordinasjonen av aktiviteter/initiativ mellom disse samt mot kommunen. Etter hvert lokalvalg utnevner politikerne Grendeutvalgskontakter som skal fungere som kontaktledd i mellom Grendeutvalg og politikerne.
Torstein Rudihagen (AP) er oppnevnt som kontaktperson til Vingar Grendeutvalg for perioden 2015-2019. Kommunen yter hvert år et økonomisk tilskudd på kr. 10 000,- til hvert Grendeutvalg som har sendt inn godkjent regnskap og årsmelding fra foregående år. Dette for å motivere til innsats i Grendeutvalgene.

Vingar Grendeutvalg har ikke noe styre utenom leder og kasserer som velges hvert år på årsmøtet, noe som bidrar til at medlemmer har stor påvirkningskraft gjennom invitasjon/deltakelse på alle møter. Alle engasjerte personer inviteres til å delta i Grendeutvalget så ta kontakt om du ønsker å bli med og påvirke utviklingen i nærmiljøet!

Aktivitet:

VGU har ingen fast møteplan, men møter etter behov.

Vil du vite mer, kan du besøke vår hjemmeside (der du også finner nærmere kontaktinfo):

http://www.klubbinfo.no/vgu/index.html
Tittel

Vingar Grendeutvalg (VGU) arbeider for bedre bomiljø/tjenester samt motivere/involvere grendas beboere til aktivt å delta i grendeutviklingen. VGU er bredt sammensatt av representanter fra skole, barnehage, lag/foreninger og innbyggere forøvrig.

Gjeldende vedtekter for Vingar Grendeutvalg er tilgjengelig her:

vedtekter_vingar_grendeutvalg.pdf

Kommentarer

Bli den første til å kommentere

Gjestebok

Bli den første til å legge igjen en melding