Kontakt

Sittende styre i Vingar Idrettslag består av:
Verv Navn Tlf
Leder Espen Bergstedt 995 31 728
Nestleder/Kasserer Mina Myhre Halla 413 28 663
Leder Fotballgruppe Kine Holmstrøm 987 65 598
Leder Vintergruppe Jostein G. Moen 90506118
Leder Anleggsgruppe Atle Larsen 930 60 337
Om det er noe du lurer på eller om du vil gi innspill på noe til idrettslaget så setter vi pris på at dere tar kontakt med aktuell gruppe. Fyll ut skjema under rett gruppe nedenfor med det du ønsker å formidle eller ta kontakt med noen i styret direkte.