Medlemskontingent og betalingsinformasjon

Medlemskontingent for 2016 er:
  • Familiemedlemskap - 500 kr
  • Enkeltmedlemsskap - 250 kr
  • Støttemedlemsskap - 100kr

Dette betales til kontonummer: 2000 23 33318

Vingar IL
v/kasserer Mina Myhre Halla
Hågåveien 37
2608 Lillehammer

Viktig! Merk innbetaling med: Kontingent<årstall> + navn på barn(a)
(også på foreldre ved familiemedlemsskap)