Prisinformasjon

Medlemskontingent er obligatorisk og må betales av alle som deltar i aktiviteter i regi av Vingar idrettslag.
Se Medlemsinformasjon for priser og betalingsinformasjon.
Priser for de ulike aktivitetene er som følger:
  • Allidrett: Gratis (krever kun betalt medlemskontingent)
  • Lysløyperenn: 100 kr per person for å delta på alle lysløyperenn (krever i tillegg betalt medlemskontingent)
  • Fotball: 600 kr per person i treningsavgift (krever i tillegg betalt medlemskontingent)
  • Heiskort:
    • Familiekort sesong (For de som kjøper familiekort må foreldre stå heisvakt): 500 kr
    • Personkort sesong ((For de som kjøper sesongkort må foreldre stå heisvakt): 250kr
    • Personkort dag: 60 kr

Sesongkort betales til kontonummer: 2000 23 33318

Vingar IL
v/kasserer Mina Myhre Halla
Hågåveien 37
2608 Lillehammer

Viktig! Merk innbetaling med: Heiskort + navn på barn(a) som sesongkortbetalingen gjelder.