Vingar er et idrettslag med sterke tradisjoner fra tidlige tider i vinteridrett. Vi har en nyoppdatert lysløype, fine hoppbakker, tilgang på skøytebane på skolen og, som en av de få klubbene i området, en egen alpinbakke. Det er lagt ned og legges ned mye ressurser for å kunne tilby ungene våre gode opplevelser i et godt anlegg. Vi vil derfor også gi ungene gode tilbud i forhold til det anlegget vi disponerer.

Lysløyperenn 2018
Da er det klart for oppstart av lysløyperenn og Telenor-karusellen. Første renn går 11.01.18.
Rennet holdes på torsdager og starter klokken 18.00. Oppmøte/ påmelding skjer fra klokken 17.30.
Startavgift er 100,- som en engangsavgift på alle lysløyperenn og betales ved første gangs deltagelse i påmeldingsluka. I tillegg må løpere løse medlemskap for 2018.

Lysløyperenn 2015
Vinteren med snø er i gang og vi starter opp med årets lysløyperenn allerede torsdag 15.januar.
Start for lysløyperenn er kl 1800. Påmelding fra kl 1730 på Vingar Grendehus.
Lysløyperenn er tilgjengelig for barn i alle aldersgrupper og nivå.
Startavgift er 100 kr i engangsavgift for deltakelse på alle lysløyperenn (uansett antall renn). Dette betales ved første gangs deltakelse kontant i påmeldingsluka. Anmoder om å ta med nøyaktig beløp.
Vel møtt
Lysløyperenn 2014
Rennene starter opp for sesongen 2014 med første renn torsdag 30.januar. Renn arrangeres hver uke.
Rennstart er kl. 18.00, og påmelding starter kl 17.30.
Det koster 100 kr per deltaker for alle renn. I tillegg må løpere løse medlemskap for 2014.
Kontaktpersoner:
Lysløyperenn:
Knut og Siri Eriksen e-post: knute.eriksen@hotmail.com