Fair play

Vingar IL skal være en klubb som har en bevisst holdning til Fair Play - dette skal gjelde spillere, trenere, ledere og foreldre. Vingar IL skal arbeide etter regler og retningslinjer nedsatt av forbund (NFF) og krets (IØFK).

Alle trenere/oppmenn og lagleder skal skrive under på holdningskontrakt utarbeidet av Indre Østland fotballkrets. Det samme gjelder spillere i ungdomsfotball. Lagleder har ansvaret for å følge det opp.

 

Husk:

  • Dommere skal ikke kritiseres.
  • Trenere og ledere skal slå ned på gule kort pga. dårlig oppførsel, banning, kjefting på dommer etc.
  • Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Det handler også om hvordan vi er mot hverandre - medspillere og motspillere, på banen og utenfor banen.
  • Fair Play er JA til respekt, toleranse og nestekjærlighet.
  • Fair Play er NEI til rasisme og mobbing.

Les mer om fair play i NIHF