GUTTER 2010

G/J 2010 laget har nå 12 spillere. 11gutter og en jente vi håper begynner (vært på en trening) 

Ivrige og energiske spillere. 

Kontaktpersoner Gutter 2010:

Trener: Per Madsen - 904 75 034
Trener: Niels Madsen
Trener: Pål Erik Alrek
Lagleder: Ann Cathrin Madsen