MEDLEMSKAP I VINGAR IL

Medlemskontingent er obligatorisk og må betales av alle som deltar i aktiviteter i regi av Vingar idrettslag.

Medlemskontingent for 2018 er:

Familiemedlemskap - 500 kr
Enkeltmedlemsskap - 250 kr
Støttemedlemsskap - 100kr

Dette betales til kontonummer: 2000 23 33318

Vingar IL

Viktig! Merk innbetaling med: Kontingent<årstall> + navn på barn(a)
(også på foreldre ved familiemedlemsskap)

Priser for de ulike aktivitetene er som følger:

Allidrett:
Gratis (krever kun betalt medlemskontingent)

Lysløyperenn:
100 kr per person for å delta på alle lysløyperenn (krever i tillegg betalt medlemskontingent)

Fotball:
600 kr per person i treningsavgift (krever i tillegg betalt medlemskontingent).

Betales til kontonr 2000 23 33318

Frist for Herrelaget er 1. mai for innbetaling.

Heiskort:
Familiekort sesong (For de som kjøper familiekort må foreldre stå heisvakt): 500 kr
Personkort sesong ((For de som kjøper sesongkort må foreldre stå heisvakt): 250kr
Personkort dag: 60 kr

Innebandy:
Må enten være innløst familiekort sesong kr 500,- eller personkort sesong kr 250,-

Sesongkort/personkort betales til kontonummer: 2000.23.33318

Vingar IL