Personvernerklæring

Det nye personvernregelverket til EU stiller klare krav til alle som behandler personopplysninger – også idrettslag.

Kravene som følger av loven er krevende å håndtere. NIF har derfor engasjert Deloitte advokatfirma til å lage malverk vedrørende internkontroll for behandling av personopplysninger i idrettslag.

Vingar IL har valgt å følge NIF sitt forslag.

Dette finner du her --